Jaarcongres EICPC 2017

Datum: 06-04-2017

Locatie: 't Oude Stadhuys, Gouda

Type activiteit: Unspecified

 

Jaarcongres 2017
"Innovaties in de publieke sector"

Donderdag 6 april 2017
't Oude Stadhuys, Gouda

Klik hier om je aan te melden voor het congres! 

In het Oude Stadhuys van Gouda vindt op 6 april 2017 het jaarcongres van het EICPC plaats. Deze keer is als thema gekozen: 'Innovaties in de publieke sector'. Bij innovaties hebben we het over nieuwe technieken, zoals cloud computing of een hele nieuwe manier van uitvoeren van beleid. Voorbeeld hiervan is de decentralisatie in de zorg. Tijdens het congres komen vragen aan bod als; Waar staan we nu met innovaties en waar moeten we de komende tijd op letten? Welke invloed hebben de innovaties op de bedrijfsvoering in de publiek maatschappelijke organisaties? Wat betekent dit voor het werk en systemen van de controller? Praktijkvoorbeelden komen aan bod. We sluiten af met een stevig debat. In het programma is voldoende ruimte voor interactie en netwerken. 

De toepassing van nieuwe technieken, zoals serious gaming en faciliteren  in het werk van de public controller, continuous monitoring etc.

Programma:

10.00
-
10.05
Welkom door voorzitter EICPC
   
10.05
- 10.15 
Opening door de dagvoorzitter Prof. dr. G.D. Minderman
10.15
-
11.00

Prof. dr. V. Bekkers
De  ontwikkelingen  in innovaties bij publieke en maatschappelijke organisaties                     Ontwikkelingen bij PMO’s. Welke innovaties hebben in het bestuur van de PMO’s de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Wanneer is er sprake van een innovatie? Welke innovaties vragen nu de aandacht? Waar gaan we heen? Wat verdient de aandacht in de besturing van de publieke organisaties? Intensivering van toezicht. 

11.15
-
12.00

Dr. F. de Vijlder
Innovaties in de bedrijfsvoering bij Publieke en maatschappelijke organisaties  

Op welke manier krijgen public controllers met innovaties te maken? Hebben de controllers een rol bij
innovaties of hebben zij vooral te volgen?

12.15
-
13.00

W. Swolfs
De kansen van digitalisering

Digitalisering biedt vele kansen, waar overheidsorganisaties gebruik kunnen maken. Welke zijn dat en wat bieden ze?
13.00
-
14.00

Lunch

14.00
- 14.45 

Prof dr. R.H.J.M. Gradus
Decentralisatie van taken als innovatie bij publieke organisaties
Zijn er al lessen te trekken uit de decentralisatie van de taken op het gebied van het onderwijs en andere sectoren?

15.00 - 15.45

Prof. F.H.M. Verbeeten MBA
De invloed van technologische innovatie op de finance professional

Technologische innovaties hebben invloed op het werk van de finance professional. Te denken valt aan de toepassing van nieuwe technieken, zoals serious gaming en  continuous monitoring in het werk van de public controller. Waar krijgt de controller mee te maken bij het  innoveren van het beroep? Van welke nieuwe technologische ontwikkelen kan de controller zich bedienen?

16.00
- 17.00 

Innovaties in de praktijk
Marcel Rosenbrand en Jelle Wils bespreken de geïntegreerde en transparante jaarverslaglegging door Alliander.

17.05
-
17.10
Wrap up
   
17.10
-
18.00
Borrel


                                                                                          
Download hier de PDF versie van het programma.
 

Sponsor:

   

 

Tarieven EICPC congres 2017
Deze bedragen zijn exclusief BTW

Leden EICPC/NBA/VRC lid 
€ 300,-           

Door EICPC lid meegebrachte collega, die zelf geen lid is van het EICPC
€ 150,-            

Anderen: met mogelijkheid zich in te schrijven als geassocieerd lid (voor 2017 gratis, normaal € 120,-)
€ 500,-   

Meegebrachte collega door anderen: met mogelijkheid zich in te schrijven als geassocieerd lid (voor 2017 gratis, normaal € 120,-).
€ 300,-

 

 

 

Terug naar het agenda overzicht