Doelgericht risicomanagement; Een andere kijk op risicomanagement en control

Datum: 21-05-2019

Tijdstip: 14:00 - 17:00 uur

Locatie: Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad

Type activiteit: Unspecified

Primo Nederland, het Zijlstra Center (Vrije Universiteit Amsterdam) en de beroepsvereniging voor public controllers, EICPC, organiseren op dinsdag 21 mei een discussiebijeenkomst bij Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad:

Dinsdag 21 mei 2019, 14.00 – 17.00 uur | Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad | 3 PE punten

Controllers bij publieke organisaties zien risicomanagement als belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden. Zij beschikken over de helikopterview die nodig is om het brede functioneren van een organisatie te bezien, om te volgen of de operationele en strategische organisatiedoelen bereikt worden en in kaart te brengen waar de mogelijke risicofactoren liggen. Met deze kennis, inzichten, expertise en vaardigheden kan de controller zich ontwikkelen tot essentieel verbinder tussen inhoud en integrale bedrijfsvoering. 

Na een academische blik op risicomanagement door Tjerk Budding, opleidingsdirecteur van de Public Controllersopleidingen van de Vrije Universiteit Amsterdam, licht Jack Kruf, directeur Primo Nederland, tijdens deze bijeenkomst het zogenaamde Forte model toe, dat kan helpen om van een calculerende naar een meer holistische benadering en daarmee doelmatigere manier van risicomanagement te komen. Wouter Slob, directeur van Waterschap Zuiderzeeland, deelt vervolgens zijn ervaringen met de toepassing van dit model.

Voor wie?
De bijeenkomst staat open voor iedereen die zich bij gemeenten en lokale overheden als waterschappen en provincies bezig houdt met risicomanagement en control. Zowel controllers (of daaraan gerelateerde functies) als bestuurders zijn van harte welkom om aanwezig te zijn en mee te discussiëren. 

Aanmelden
Aanmelden kan met een mail aan hetzijlstracenter@vu.nl , o.v.v. Bijeenkomst Risicomanagement, uw naam en functie en eventuele collega’s die meekomen. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. In verband met het beperkt aantal plaatsen stellen we het zeer op prijs als u tijdig zou kunnen laten weten als u onverhoopt toch niet aanwezig kunt zijn.

We zien ernaar uit met u in gesprek te gaan.

Terug naar het agenda overzicht