6

Masterclass Strategische analyse – 6 PE Punten

Datum: 01-02-2019

Tijdstip: 09:00 - 17:00 uur

Kosten: € 599,00

Type activiteit: Unspecified

Masterclass Strategische analyse – 6 PE Punten
De masterclass Strategische analyse in de praktijk wordt georganiseerd door drie oud CPC-studenten die graag werken vanuit een brede blik en met diverse collega’s uit de business. Ze zijn heel enthousiast en op een gepaste manier trots om deze masterclass te kunnen aanbieden, die bijdraagt aan het vergroten van de impact van finance en control bij de strategiebepaling. Het aangeboden programma voorziet in kennis en creëert een netwerk exclusief voor hoger opgeleide finance professionals werkzaam in de publieke en semipublieke sector. Door haar unieke opzet, die is geaccrediteerd door het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC), levert deze masterclass 6 PE punten op.

Veel organisatorische en financiële vraagstukken worden niet vanuit finance of control aangevlogen, maar vanuit de rol van adviseur die mede bepaalt hoe de strategie tot stand komt. Hoe deze rol er uit kan zien en hoe finance en control deze rol zich eigen kunnen maken, zonder afbreuk te doen aan hun ‘kritische houding’, daar gaan we in deze masterclass op in. De docent is dr. Dafir Kramer, docent aan diverse postdoctorale opleidingen en organisatie adviseur op het gebied van strategisch management, organisatiediagnostiek en veranderingsmanagement.

Doelstelling
De module heeft als doel deelnemers vaardig te maken in het inrichten en begeleiden van een strategievormingsproces binnen complexe contexten. Hierbij zal het ‘HOE’ meer centraal staan dan het ‘WAT’. Na afloop ben je in staat een strategievormingsproces in te richten, uit te voeren dan wel te begeleiden.
De module heeft een stevig theoretisch kader, maar is gericht op de praktijk (het doen, ervaren en leren). De stof wordt aangereikt en geoefend aan de hand van een casus die gedurende de dag stap voor stap word uitgevoerd.

Casus - ECN
De casus is ontleend aan een daadwerkelijke strategisch vraagstuk bij de stichting ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland). De deelnemers zullen als één van de ketenpartners binnen het proces belangen afwegen, adviseren en keuzes maken/voorleggen. De deelnemers zullen de theorie in praktijk brengen door in groepen te werken aan dit advies, daarbij gebruik makend van de technieken en methodes die in de literatuur en het college naar voren komen. De casus zal ingeleid worden door Paul Korting, voormalig CEO van ECN.

Graag verwelkomen we jullie op 1 februari 2019 bij de “Masterclass Strategische analyse in de praktijk”.

Leander van Waardenburg, Jan-Hein van Beers, Gert-Jan van der Heiden

De volledige flyer kunt u hier vinden.

Terug naar het agenda overzicht